Selecteer een pagina

Prima la musica

2010/2011
Salieri’s opera buffa “Prima la musica, poi le parole” werd in 1786 uitgevoerd op instigatie van de Oostenrijkse keizer, tijdens een wedstrijd tussen Salieri en diens collega en rivaal Mozart. Deze laatste had zijn komische opera Der Schauspieldirektor ingestuurd. Salieri won, maar bleef slechts bekend als Mozarts tegenstrever. Bijna al het werk van Salieri, inclusief deze winnende komische opera, werd vergeten. Met het Combattimento Consort en regisseur Eva Buchmann kunt u zich zelf een oordeel vormen over Salieri’s ten onrechte vergeten juweeltje. Samen verzorgen zij een semi-scenische uitvoering van deze vrolijke opera over een vlotte componist, een librettist met een writer’s block en twee ruziënde prima donna’s.

Tournee met Combattimento Consort Amsterdam in Nederland
gezelschap: combattimento consort amsterdam
datum: 19 mei 2010
theater: musis sacrum
plaats: Arnhem
regie: Eva Buchmann
decors en kostuums: Eva Buchmann
uitvoering muziek: Combattimento Consort Amsterdam
gedirigeerd door: Jan Willem de Vriend
uitvoerenden: Claudia Patacca, Ralf Popken, Piotr Micinski, Robbert Muuse

20 May 2010

Prima la musica – Volkskrant

Hilarische taferelen met schaar, snijmachine en papier.
Sinds de film Amadeus, waarin Mozart door regisseur Milos Forman wordt neergezet als een goddelijk, maar kinderlijk genie, geldt zijn rivaal, de componist Antonio Salieri, als een jaloerse kribbebijter zonder talent. De realiteit was anders: Salieri, zes jaar ouder dan Mozart, was een vriendelijke man, en de auteur van muziek die op zijn minst verdien-stelijk genoemd mag worden. Feit is dat hij totaal is verdwenen in de schaduw van zijn beroemdere collega.
Het Combattimento Consort doet daar wat aan in zijn jongste programma – niet alleen aan de hand van Salieri’s werk, maar ook aan dat van zijn op een na bekendste leerling, Franz Schubert (de bekendste was Beethoven). In de Eerste Symfonie, die de 16-jarige Schubert in 1813 componeerde, is de persoonlijkheid van de componist nog pril, maar het is toch een werk dat stevig in zijn schoenen staat en niet onderdoet voor menige Haydn-symfonie.
De grote attractie is een semi-scenisch uitgevoerde komische eenakter van Salieri, Prima la musica, poi le parole: ‘eerst de muziek, dan de woorden.’ Dat is een geestige omkering, want een opera hoort natuurlijk vanuit de tekst gedacht te zijn. Salieri voert hier een componist en een tekstdichter ten tonele, die in vier dagen tijd een opera moeten schrijven. De muziek is klaar, alleen moet er nog een tekst bij, en dat leidt tot veel ge-krakeel. Bovendien komen er ook nog twee zangeressen op de proppen, waarvan de een de serieuze, muziek-gerichte, en de andere de komische, tekstgerichte operatraditie vertegenwoordigt.
Het als altijd met veel jeu musice-rende Combattimento Consort had bij de eerste uitvoering de pec dat de boventiteling niet werkte, zodat de muziek inderdaad, meer dan bedoeld, voorop stond. Het ontbreken van de tekstdimensie deed nauwelijks afbreuk aan de hilarische tafere-len die de vier zangers, met behulp van schaar, snijmachine en grote hoeveelheden papier ten beste geven.
Volkskrant 20 mei 2010